Yurtdışı Kira Desteği

Yurtdışında Ofis, Mağaza, Depo, Showroom, Kioks, ürün teşhir serası/tarlası, reyon, arsa kira masrafları Ticaret Bakanlığı tarafından aşağıdaki oranlarda desteklenmektedir.

Yurtdışı Kira Desteği
Teşvik Oranları:
%40 - %50

Teşvik oranı üretici firmalar için %50; ticari firmalar için %40 olarak uygulanmaktadır.

İlave Destek
Oranları

Hedef ülkelerdeki birimlere +%10 - %15 ilave destek verilir. Hedef ülkeleri görüntülemek için tıklayınız.

Süre 4 Yıl

Kira masraflarınız ülke bazlı olarak en fazla 4 yıl boyunca desteklenir.

Üst limitler 

Ticari Şirketler: Yıllık destek üst limiti mağazalar için 100.000 dolar; diğer birimlerde 75.000 dolar.

Sınai Şirketler: Yıllık mağazalar için 120.000 dolar; diğer birimlerde 100.000 dolar.

Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Kira Desteği

Kira masraflarınız herbir ülke için en fazla 4 yıl boyunca desteklenir. Aynı ülkede birden fazla biriminiz olabilir. Yine de o ülke için en fazla 4 yıl teşvik alabilirsiniz.

Yurtdışı Ofis Kira Desteği üretici firmalar için %50, Ticari firmalar için %40. Bazı ülkelere ilave %15 ilave destek verilmektedir. 

Yurtdışı Kira Desteği kapsamında ilgili birim mağaza ise alabileceğiniz maksimum destek üst limiti yıllık 100.000 $ dolar; diğer birimlerde ise 75.000

dır.

Yurtdışı Ofis Kira Desteği

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Ürün Menşei?

İlgili birimde bulunan tüm ürünler Türk Menşei taşımalıdır.

Yurtdışında Şube Açma Teşvikleri 2021

Teşvik, Yurtdışı Ofis Kira Desteği veya Yurtdışı Depo Kira Desteği olarak bilinmekle birlikte, mağaza, reyon ve benzeri tüm birimleri de kapsamaktadır.
Teşvik Oranları:
%40 - %50

Teşvik oranı üretici firmalar için %50; ticari firmalar için %40 olarak uygulanmaktadır.

İlave Destek
Oranları

Hedef ülkelerdeki birimlere +%10 - %15 ilave destek verilir. Hedef ülkeleri görüntülemek için tıklayınız.

Süre  4 Yıl

Kira masraflarınız ülke bazlı olarak en fazla 4 yıl boyunca desteklenir.

Üst limitler 

Ticari Şirketler: Yıllık destek üst limiti mağazalar için 100.000 dolar; diğer birimlerde 75.000 dolar.

Sınai Şirketler: Yıllık mağazalar için 20.000 dolar; diğer birimlerde 100.000 dolar. 

Yurtdışı Ofis Mağaza Desteği

AMAÇ: Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faaliyeti
gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.

KAPSAM: 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım
faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka
tescili giderleri desteklenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler,

BAŞVURU YERİ: İhracatçı Birlikleri

2010/6 SAYILI TEBLİĞ DESTEK UNSURLARI:
Firmaların yurtdışında açtıkları birimlere (ofis, mağaza, depo, showroom vb.) ilişkin
kira giderleri, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler ve şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının
yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler desteklenmektedir.

2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?
Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’deki ana şirket yurt dışında doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında
faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki
şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek
ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki
ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları
yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan
birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Destek süresi ülke
başına 4 yıldır. Firmalar, destekten maksimum 25 birim için faydalanabilmektedir.

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve
yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından
yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri,her bir birim başına;

• Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla
120.000 ABD Dolarına kadar,

• Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon
ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde
% 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında
faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin
kira giderleri, her bir birim başına;

• Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla
100.000 ABD Dolarına kadar,

• Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon
ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında
ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurtdışı Birim Desteği

Teşvik, Yurtdışı Ofis Kira Desteği veya Yurtdışı Depo Kira Desteği olarak bilinmekle birlikte, mağaza, reyon ve benzeri tüm birimleri de kapsamaktadır.
Teşvik Oranları:
%40 - %50

Teşvik oranı üretici firmalar için %50; ticari firmalar için %40 olarak uygulanmaktadır.

İlave Destek
Oranları

Hedef ülkelerdeki birimlere +%10 - %15 ilave destek verilir. Hedef ülkeleri görüntülemek için tıklayınız.

Süre  4 Yıl

Kira masraflarınız ülke bazlı olarak en fazla 4 yıl boyunca desteklenir.

Üst limitler 

Ticari Şirketler: Yıllık destek üst limiti mağazalar için 100.000 dolar; diğer birimlerde 75.000 dolar.

Sınai Şirketler: Yıllık mağazalar için 20.000 dolar; diğer birimlerde 100.000 dolar. 

Yurtdışı Birim Desteği Mevzuat Değişiklikleri

01

DEVLET DESTEKLERİ // Destek Yönetim Sistemi Hk.-2010/6 Sayılı Tebliğ Hk.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.12.2020 tarihli bir yazıda, Bakanlıklarınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01.01.2021 tarihi itibariyle Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda; 2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ait “Yurtdışı Birim, Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge” ve “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge” nin hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren KEP üzerinden yeni müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bununla birlikte;

· 2010/6 Sayılı Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle sonuçlandırılmış/sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Yurtdışı Birim Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge çerçevesinde yapılan destek başvurularına ilişkin müteakip başvuruların ve ilgili başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemlerin (eksik evrak tamamlama vb.) KEP üzerinden iletilmeye devam edilmesi gerekmektedir.

· 2010/6 Saylı Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle sonuçlandırılmış/sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihli Genelge çerçevesinde yapılan destek başvurularına ilişkin müteakip başvuruların ( kira) ve ilgili başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemlerin (eksik evrak tamamlama vb.) KEP üzerinden iletilmeye devam edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda üyelerimizin yukarıda bahsi geçen hususları dikkate alarak destek başvurularını usullerine uygun olarak yapmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, 01/01/2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, sadece sistemde yararlanıcı olarak tanımlı şirketlerin başvuru yapabilecek olması sebebiyle, DYS Tanımlama işlemine henüz başlamamış üyelerimizin Genel Sekreterliğimize başvurarak tanımlanma süreçlerini ivedilikle tamamlamaları önem arz etmektedir.

Destek Yönetim Sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evraklarına Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

02

DEVLET DESTEKLERİ // Devlet Destekleri / 6 Ay İlave Süre Verilmesi

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.06.2020 tarihli yazıda: Başta Covid-19 virüsünün etkin olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada ticari ve ekonomik hayatın olumsuz etkilendiği, toplu katılımla gerçekleştirilen faaliyetler ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlere getirilen kısıtlamalar ve tedarik zincirlerinde yaşanılan belirsizlikler nedeniyle yurt dışı faaliyetlerin yapılamadığı ve bu durumun işbirliği kuruluşları ile firmaları mağdur ettiği belirtilmiştir.

Aynı yazının devamında, 19.06.2020 tarihi itibariyle,


· 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan işbirliği kuruluşları ve şirketlerin destek sürelerine

6 aylık ilave süre verilmesi hususunun, 2010/8 sayılı Tebliğ’in 20. maddesinin 2. fıkrası, 2006/4 sayılı 40. maddesinin 1. fıkrası, 2008/2 sayılı Tebliğ’in 20. maddesinin 2. fıkrası, 2010/6 sayılı Tebliğ’in 23. maddesinin 1. fıkrası ve 2014/8 sayılı Karar’ın 9. maddesinin 2. fıkrası kapsamında uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

03

2010/6 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Genelge Değişikliği Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 11.01.2019 tarihli yazıda; 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 04.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. 2010/6 Sayılı Genelgede bahsi geçen değişiklik aşağıdaki gibidir:

Söz konusu Genelgenin 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan: “ Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması) gerekir. Faal olmadığı ya da Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklik kapsamında, Genelge’nin Ek-1 (Şirketler tarafından kira desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler), Ek-4 ve Ek-5 (Yurt dışı marka tescil desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) listelerinde düzenleme yapılarak aşağıdaki iki madde Genelge eklerinden çıkarılmıştır.

Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ibraz edilmelidir.
Yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait başvuru tarihi itibariyle son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ibraz edilmelidir. 

04

2010/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarında Değişiklik Hk

2016/3 saylı Yurtdışı Birim Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ 2/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, mezkur Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgede yapılan değişiklikler 15/12/2016 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır.
Değişen mevzuat kapsamında mağduriyetlerin azaltılmasını teminen aşağıdaki konulara azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

•Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dahil), ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

•6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin şirketler için İBGS, İşbirliği Kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

•2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından yapılan kira destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi; tanıtım destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme (10.000 ABD Doları ve üzeri), fatura ve ödeme belgesi; yurt dışı marka tescil destek başvurularında ise harcamaya ilişkin fatura ve ödeme belgesi zorunlu belgelerdir.

•Başvuru sırasında zorunlu olarak bulunması gereken belgelerde veya söz konusu belgelerde yer alması gereken Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onayında eksiklik olması halinde söz konusu harcama için eksik belge işlemi uygulanmaz ve destek başvurusu reddedilir. Diğer belgeler için eksik belge işlemi uygulanır.

SAYFAYI PAYLAŞ