KOSGEB Proje Danışmanlık

KOSGEB PROJE HAZIRLAMA

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında firmalar için KOSGEB Proje Hazırlama hizmeti vermekteyiz.

Müşterilerimiz talebi halinde KOSGEB tarafından onaylanan projenin yürütülmesi için KOSGEB PROJE DESTEK hizmeti vermekteyiz.

KOSGEB PROJE DESTEK

Müşterilerimiz talebi halinde KOSGEB tarafından onaylanan projenin yürütülmesi için KOSGEB PROJE DESTEK hizmeti vermekteyiz.

Hazırlanan ve KOSGEB'e sunulan projelerin KOSGEB Değerlendirme kurulu tarafından kabul edilmesi halinde proje uygulama süreci başlayacaktır. Bu süreç firma tarafından yürütülebileceği gibi talep halinde proje uygulama sürecine destek hizmeti de vermekteyiz.

İmalat Sanayinde Dijitalleşme

KOSGEB KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2021-01 ve 2021-02 sayılı Proje Teklif Çağrıları KOSGEB web sitesinde yayınlanmıştır.

2021-01 Çağrısı: Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

2021-01 Çağrısı: İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

İki çağrıdan sadece birine başvuru yapılabilecektir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında desteklenen mevcut projesi henüz tamamlanmamış olanlar ile daha önce başarılı tamamlanan projesinin bitişinden itibaren 1 yıl geçmemiş olan işletmeler başvuramayacaktır.

Çağrı kapsamında; “Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı”, “İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti”, “İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri”, “İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri” “Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri”, “İmalat Sanayinde Siber Güvenlik”, “İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri”, “İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri” konularında proje sunulabilecektir.

KOSGEB hangi projelere destek veriyor?

KOSGEB'in desteklediği prjeleri görüntülemek için KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı sayfasının en altındaki YÜRÜRLÜKTE OLAN ÇAĞRILAR linkine tıklayınız.

KOSGEB Desteği Alan Projeler?

KOSGEB Destek verdiği projeleri web sitesinden doğrudan yayınlamıyor. KOSGEB'in Değerlendirme Kurulu destekleme kararı verdiğinde işletmeye bilgilendirme yapıyor.

Proje yönetimi nedir?

Proje yönetimi, belirli gereksinimlere göre bir projeyi tamamlamak için bilgi, beceri, araç ve teknikleri uygulama pratiğidir. Sorunu tanımlamak, sorunu çözmek için bir plan oluşturmak ve ardından sorun çözülene kadar bu planı uygulamak aşağıdadır. Bu basit gelebilir, ancak sürecin her aşamasında bunun içine giren çok şey var.

Proje yaşam döngüsü nedir?

Ne tür bir proje planladığınızdan bağımsız olarak her proje aynı aşamalardan geçer. Her proje kendi benzersiz süreçleri ve görevleri gerektirecek olsa da, hepsi benzer bir çerçeveyi izler. Her zaman bir başlangıç, bir sonuç ve bir son vardır. Buna proje yaşam döngüsü denir.

En iyi proje yönetimi metodolojileri

"Birden fazla proje yönetimi metodolojisi olduğunu mu söylüyorsunuz?" Aslında pek çoğu var ve hatta bazıları yeni hibrit yaklaşımlar oluşturmak için birleşiyor. Ama tam olarak nedir? Proje ekiplerinin daha iyi çalışmasına nasıl yardımcı olurlar? Ve bir metodolojiyi diğerinden daha iyi yapan nedir?

Şelale proje yönetimi metodolojisi
Bir projeyi planlamanın en yaygın yolu, nihai bir çıktıya götüren görevleri sıralamak ve bunlar üzerinde sırayla çalışmaktır. Bu süreç aynı zamanda şelale metodolojisi olarak da bilinir - projeleri yönetmek için geleneksel yöntem ve anlaşılması en basit yöntem. Bir görevi, toplam teslim edilebilir olanı oluşturan bağlantılı bir öğe dizisinde bir sonraki başlamadan önce tamamlamanız gerekir. Fiziksel nesnelerle (binalar, bilgisayarlar) sonuçlanan projeler için ideal bir yöntemdir ve ileride kullanmak üzere proje planlarını kolayca çoğaltabilirsiniz.

Bu metodolojinin gücü, her adımın önceden planlanması ve uygun sırayla yerleştirilmesidir. Bu, başlangıçta uygulanacak en basit yöntem olsa da, paydaşların ihtiyaçlarında veya önceliklerinde meydana gelen herhangi bir değişiklik, görev dizisini bozacak ve yönetilmesini çok zorlaştıracaktır. Bu metodoloji öngörülebilirlikte üstündür ancak esneklikten yoksundur.

Kritik yol yöntemi (CPM)
Kritik yol yöntemi 1950'lerde, bir öncekini bitirene kadar başlayamayacağınız bazı görevler olduğu fikrine dayanarak geliştirildi. Bu bağımlı görevleri baştan sona bir araya getirdiğinizde, kritik yolunuzu çizersiniz.

Bu kritik yolu belirlemek ve odaklanmak, proje yöneticilerinin en önemli işi yapmak için kaynakları önceliklendirmesine ve tahsis etmesine ve ekibinizin bant genişliğini tıkayabilecek daha düşük öncelikli görevleri yeniden planlamasına olanak tanır. Bu şekilde, proje programında değişiklik yapmanız gerekirse, sonuçları geciktirmeden ekibinizin çalışma sürecini optimize edebilirsiniz.

Kritik zincir proje yönetimi (CCPM)
Kritik zincir proje yönetimi, kritik yol yöntemini bir adım öteye taşır. CCPM, kritik yola kaynak kullanılabilirliği ekleyerek projenin görevlerini tamamlamak için gereken kaynaklara odaklanan bir metodolojidir. Ayrıca, projenin programında bu görevlerin etrafında zaman tamponları oluşturarak projenin son teslim tarihlerini karşılamasını sağlar.

Destek Oranı, Üst Limitler ve Çağrı Bütçesi:

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.Mobirise

Proje Teklif Çağrılarına Erişim ve Başvuru:

Başvuru Kılavuzu, gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları; www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri” sekmesine girildikten sonra “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığı seçilerek incelenebilecektir.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, Proje Teklif Çağrılarını inceledikten sonra www.kosgeb.gov.tr adresinde sağ üst menüde yer alan “E-hizmetler” linkini tıklayıp işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir (hizmet seçim kutucuğunda KOBİGEL Destek Programı Başvurusu” hizmetinin seçilmesi gerekir).

Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.