Yatırım Teşvik Danışmanlık

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır 2021, Yatırım Teşvik Belgesi e-Devlet, Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru, Yatırım Teşvik Belgesi sorgulama, Yatırım Teşvik Belgesi avantajları

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Ücreti

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Ücreti işin niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Hem sıfırdan hem de bozuk alan projeleri için geçerli olan Türk hükümeti, ön maliyet yükünü en aza indirmeye ve yatırımların getirilerini hızlandırmaya yardımcı olan çok çeşitli araçlarla kapsamlı bir yatırım teşvik programı sunmaktadır.

Bu teşvikler, teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma için kilit alanlar olarak sınıflandırılan öncelikli sektörlerdeki projeler için de özelleştirilebilir. Buna ek olarak, Türk hükümeti çeşitli hibeler, teşvikler ve krediler yoluyla Ar-Ge ve yenilik projeleri, çalışan eğitim girişimleri ve ihracatçılar için cömert destek programları sunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları

GÜMRÜK VERGİSİ VE TOPLU KONUT FONU İSTİSNASI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisnadır. Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasından yararlanabilmek için, (Müsteşarlıktan teminat karşılığında çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve söz konusu makine ve teçhizatın ithal listede yer alması gerekir. 

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

Belgesine istinaden yerli ve ithal listelerde yer alan, yeni olarak temin edilen, yerli listeler için yurtiçinde imal edilmiş olan makine ve teçhizattan Müsteşarlıkça proje bazında uygun görülenlerin Katma Değer Vergileri makine alımı esnasında ödenmeyecektir

SAYFAYI PAYLAŞ