Turquality gerçekten avantajlı mı?

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Turquality ile global ölçekte markalar yaratmak elbette ülkemiz için çok avantajlı. Bu kısa makalede bireysel olarak bir firmanın Turquality destek programına veya marka destek programına girip girmemesinin avantajları ve varsa dezavantajları üzerinde duracağız.

Markanızı hangi harcamalarla geliştireceksiniz?
Turquality Destek programı içerisinde çok sayıda destek kalemi var. Bunlardan bazıları Turquality'de olsun veya olmasın tüm ihracatçıların faydalanabileceği destekler. Önce bu farklı listeleri karşılaştırmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede makalenin geri kalanında bahsettiğimiz hususları çok daha iyi kavrayacaksınız.

Tüm ihracatçıların destek alabildiği harcamalar
Marka Destek Programında desteklenen harcamalar
Turquality Destek Programında desteklenen harcamalar

Ne kadarlık bir marka yatırımından bahsediyoruz?
Bilindiği gibi Turquality uluslararası markalar yaratmak hedefiyle yürütülüyor. Bu hedefe ulaşmak için şirketlerin markalarına büyük yatırımlar yapması bekleniyor. Turquality destek programı burada devreye giriyor. Yapılan yatırımın %50'sini geri alabiliyorsunuz. Ama ne kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz? Yıllık 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon? Örneğin bu yatırımın büyük kısmı reklamlara harcanacaksa Ticaret Bakanlığı'nın Turquality içinde olsun veya olmasın tüm firmalara sunduğu Yurtdışı Tanıtım Desteği ile yıllık 250.000 dolar, bugünkü kurla yaklaşık 2 Milyon TL teşvik almak mümkün. Eğer her yıl 5 Milyon TL'lik reklam harcaması yaparak 2.5 milyon teşvik alacaksanız elbette Turquality'de bulunmalısınız. Eğer  5 milyonluk yatırım sadece reklam için değil aynı zamanda yurtdışında mağaza ofis gibi birimlerin kiraları da dahilse, bu konuda da yıllık 100.000 dolar üst limitle Yurtdışı Kira Desteği seçeneğiniz olduğunu aklınızda tutmanızda fayda var.

Marka yatırımımız sürekli mi olacak, kesintili mi?
Bu noktada ikinci sorumuz geliyor. Her yıl 5 Milyon mu harcayacaksınız yoksa giderek azalan tutarlarda mı yatırım yapacaksınız. Veya ilk yıllar yavaş ilerleyip zamanla mı yükselteceksiniz? Gördüğümüz kadarıyla bu sorunun cevabı her firmaya, marka stratejisine, gördüğü fırsatlara veya pazarda hesaba katılamayan gelişmelere göre değişiyor. Ancak şu kesin ki bu yatırımın geri dönüşü için bir ömür biçiliyor ve bu sürenin içinde inişli çıkışlı yatırım rakamları yıllara göre değişiyor.  Örneğin 4 yıllık marka destek programını hedefliyorsanız ve ilk yıllar 4-5 milyondan fazla yatırım yapmayacaksanız yine aceleci davranmamanızda fayda olduğunu düşünüyoruz. 1 -2 yıl destek programına girmeden teşvik almaya başlayıp ikinci üçüncü yılda hızlandığınızda marka destek programından çok daha verimli şekilde faydalanabilirsiniz.

Destek oranları, hedef ülkeler, hedef sektörler
Almanya, Çin, ABD gibi büyük pazarlar her yıl ilave destek oranları verilen hedef ülkeler listesinde yer alıyor. Yeni bir mevzuat değişikliği ile, yurtdışındaki marka tanıtım ve kira desteklerinin destek oranı imalatçı firmalar için %15 artırıldı. Marka ve Turquality destek programındaki firmalar %50 oranıyla desteklenmekteyken, hedef ülkeler veya sektörlere bağlı olarak program dışındaki firmalar %65 destek alabiliyor. Turquality kararını verirken bu konuyu da dikkate almak yerinde olur.

Marka yönetimi kültürü için birkaç yıl yeter mi?
Bildiğiniz gibi Turquality uzun vadeli bir iş modeli. Programa dahil olmak için Gelişim Yol Haritası danışmanlığından başlayarak farklı alanlarda danışmanlık hizmetleri almanız ve kurumsal yapınızı geliştirmeniz bekleniyor. Bu maliyetlerin sonunda marka yönetiminde uzmanlaşarak uluslararası rekabette bir adım öne çıkmanız mümkün. Ancak bu kapasitenin hızlı bir şekilde oluşacağını düşünmek aldatıcı olacaktır.

SONUÇ
Sonuç olarak önerimiz yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında 10 yıllık bir plan hazırlamanız, markanız için hangi yatırımları yapmayı planladığınızı, yıllara göre kabaca da olsa hangi harcamaları yapmanız gerekeceğini kestirmeye çalışın. Bunu yaparken mevcut insan kaynağınızın bu plana ne hızla ayak uydurabileceğini hesaba katmayı unutmayın. Marka yatırımlarınız kabaca yıllık 500.000 doların üstündeyse beklemenize gerek yok. Ancak 500.000 doların altında marka yatırımı yapacaksanız acele etmeden ve diğer teşviklerden faydalanarak birkaç yıl geçirmeniz, hazır olduğunuzda söz konusu destek programlarına başvurmanız yerinde olacaktır.

turquality avantajları

Turquality Destek Programı

Oran: %50

Tüm harcamalar %50 oranında desteklenir.

Üst limitler

Teşvik üstlimitleri harcama türüne göre değişiklik göstermektedir. Lütfen yukarıdaki broşürümüzü inceleyiniz.

Süre

Marka Destek Programı 4 yıl süreyle geçerlidir.

Turquality Destek Programı 5 yıl + sınırsız.

Yol Haritası

Proje süreci, her marka için ayrı ayrı oluşturulan Gelişim Yol Haritası'na uyumlu olarak yürütülmelidr.

Turquality Teşvik Şartları

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Ön Değerlendirme

Programa katılacak firmalar öncelikle TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Turquality Mevzuat Değişiklikleri

01

2006/4 Sayılı Tebliğ'in UUE Değişikliği Hk

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin eki olan Ek-6 ile kuruluşlar için destek kapsamında değerlendirilen tanıtım faaliyetleri ve danışmanlık giderlerine ilişkin eki olan Ek-16'da yapılan değişiklikler 27/09/2019 tarihinde uygun görülerek onaylanmıştır.

02

2006/4 Sayılı Tebliğ'in UUE Değişikliği Hk.

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 7.maddesi, şirketlerin Marka/TURQUALITY destek programı kapsamına alınmasına yönelik koşulları düzenlemektedir.

Söz konusu 7. maddenin 4.fıkrası, 23.08.2019 tarihi itibariyle: “Başvuruda bulunan şirketlerin (ihraç kayıtlı satışları ile organik bağı bulunan şirketler dahil) son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, başvuru tarihi itibariyle ortalama ihracat tutarının 3 Miyon USD’ın üzerinde olması”şeklinde düzenlenmiştir.