Turizm Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi nasıl alınır 2021, Yatırım Teşvik Belgesi e-Devlet, Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru, Yatırım Teşvik Belgesi sorgulama, Yatırım Teşvik Belgesi avantajları

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi 

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla yatırımcıya verilen belgedir.

Şartları Nelerdir ?

Belgeyi almak için tesisin adı, yatırımın amacı, yeri, süresi, kapasitesi, tür ve sınıfına ilişkin beyanlar ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin şartlar aranmaktadır.

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi Nerden Alınır

Turizm Belgeleri yatırım dönemi ve işletme dönemi olmak üzere iki farklı dönemlerde bakanlık tarafından verilmektedir. 

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla başvurular gerçekleştirilir. Yatırımcıların ilk etapta yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa gerekli belgeleri hazırlamak suretiyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Turizm Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili Güncel Haberler

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE
GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK
KANUNU İLE SAĞLANAN TEŞVİKLER

• Kültür Yatırımı: 5525 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan, yapı ve mekânların yapımına, teknolojik alt yapıların kurulmasına veya donatılmasına yönelik yatırım faaliyetlerini ifade eder.

• Kültür Yatırımı Belgesi: Kanunun amacına uygun yatırım yapanlara Bakanlıkça belli bir dönem için verilen belgeyi ifade eder.
•Kültür Girişimi Belgesi: Bu Kanunun amacı doğrultusundaki girişimlere Bakanlıkça verilen belgeyi
ifade eder. 

•Kültür Girişimi: 5525 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, sergilenmesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetleri ile bu faaliyetlerin yapıldığı alan, yapı veya mekânların işletilmesini ifade eder.

Kültür yatırımı veya girişimi kapsamındaki teşvik veya indirime konu olacak faaliyetler şunlardır:

• Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve işletilmesi

• 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının, Kanununun amacına uygun kullanılması
• Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenmesi,
yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri 

• Kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, eğitim veya uygulama merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesikonu olarak belirlenmiştir.

Turizm İşletme Belgesi ve Turizm Yatırım Belgesi Arasındaki Farklar

Turizm konaklama tesis belgeleri
Turizm Tesis türlerinin gelişmesi, mevcut Turizm Yatırım ve tesislerinde standart birliği sağlanması, kalitenin yükseltilmesi amacıyla Turizm Bakanlığınca verilen belgelerdir.
Turizm Yatırım Belgesi:
Yatırımın büyüklüğüne, yıldız sayısına, Turizm işletme belgesi ve Yeşil yıldız belgesi alım Kriterlerine göre yatırımın önceden planlanarak yapılmasına yönelik Turizm Bakanlığı’ndan alınan belgedir.
Özellikle dış turizme dönük yatırım yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapılacak yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.
Yatırıma başlamadan önce;
Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için Turizm yatırım belgesi,
Yatırım Teşvik Belgesini kapatabilmek için Turizm İşletme belgesi,
Enerji desteğinden yararlanmak için yeşil yıldız belgesi alınmasının gerekli olduğu baştan bilinmeli ve işlemleri zamanında başlatmalıdır. 
Turizm Bakanlığı Belge taleplerini, tesisin kapasitesine, mevzuat Kriterlerine uygunluğuna göre değerlendirmektedir.
Turizm Yatırım belgesi, Turizm İşletme Belgesi ve Yeşil yıldız belgesi alınması deneyim sahibi olmayı gerektiren hassas konulardır.

Mobirise

TURİZM BELGESİ ALABİLECEK YATIRIM TÜRLERİ

SAYFAYI PAYLAŞ