Türkiye Ticaret Merkezi Desteği

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) içerisinde yapılan kira ve tanıtım harcamaları Ticaret Bakanlığı tarafından dolaylı olarak desteklenmektedir. Firmalara doğrudan teşvik verilmemektedir.

Teşvik, merkezi işleten işletmeci kuruluşa verilmektedir, bu işletmeci kuruluşlar Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikler gibi kurumların yurtdışında kurduğu kurumlardır. TTM işletmecisi teşvik tutarını ücretlerine indirim olarak yansıtmakta, firmalara çok düşük bedellerle hizmet vermektedir. Bu yönüyle firmalar işletici kuruluş üzerinden dolaylı olarak desteklenmektedir.

Ticaret merkezleri dışındaki kira harcamaları için, yurdışı kira desteği sayfamızı; Ticaret merkezleri dışındaki tanıtım harcamalarınız için yurtdışı tanıtım desteği sayfamızı inceleyebilirsiniz

Türk Ticaret Merkezi Nedir?

Türkiye Ticaret Merkezleri, mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran, içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir.

Türk Ticaret Merkezi teşvik oranları nedir?

Proje kapsamında, Türkiye Ticaret Merkezleri'nin kira, dekorasyon/kurulum ve tanıtım harcamaları desteklenmektedir. Destek oranı, Ticaret Bakanlığımızca belirlenen Hedef ve Öncelikli ülkelerde %75, diğer ülkelerde %60 oranındadır.

Türk Ticaret Merkezleri Nerede?

NEW YORK Türk Ticaret Merkezi
New York TTM , Manhattan bölgesinde 5. Cadde ve 34. Sokak'ın kesiştiği merkez bölgede, 10 East 34th, NY, NY 10016 adresinde yer almaktadır. TTM binamız içerisinde toplam 5 katta Ev Tekstili, Hazır Giyim, Halı, Deri ve İş Kontratları olmak üzere beş farklı sektörden firmalara 2017 yılından beri ofis/showroom desteği sağlamaktadır.

LONDRA Türk Ticaret Merkezi
2018 yılından beri İngiltere'nin Londra şehrinde iki farklı lokasyonda faaliyette olan TTM Seramik ve Bilişim sektörlerine ofis / showroom ve tanıtım desteği sağlamakta. Bunun yanı sıra Türkiye'den gelen tüm ihracatçı birlikleri, sektörel kuruluşlar ve ihracatçı firmalara da toplantı ve etkinlik alanı hizmeti veriyor. 

DUBAİ Türk Ticaret Merkezi
2017 yılında faaliyete geçen B.A.E/Dubai'de bulunan Bilişim TTM'de ofis ve tanıtım desteği sağlamakta ve Türkiye'den gelen tüm ihracatçı birlikleri, sektörel kuruluşlar ve ihracatçı firmalara da toplantı ve etkinlik alanı hizmeti vermekte. Ayrıca inşaatı devam eden Mobilya TTM yakın zamanda faaliyete geçmesi için hazırlıklar devam etmektedir.

Türk Ticaret Merkezi Destek Başvuru Şartları

Destek

TTM'lerde Kira ve tanıtım hizmetleri rayiç değerlerden ortalama %50 düşük bedelle sunulmaktadır.

B2C Satış

TTM'deki biriminiz içinde perakende satış hakkınız bulunmamaktadır.

Kira Bedeli

Şirket başına kira bedeli, şirketin payına düşen m2 toplanarak, toplam m2 üzerinden hesaplanmaktadır.

Personel

Kullanıcı şirketlerin, birimlerini kendilerinin yönetmesi ve bunun için kendi personelini istihdam etmesi gerekir.

Türkiye Ticaret Merkezi desteği hangi mevzuat kapsamında verilmektedir?

Teşvik, 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilmektedir.

Türk Ticaret Merkezi Desteği Şartları

1

Şirket Kurma Zorunluluğu Yok

Kullanıcı şirketler, TTM içerisindeki alanlarını ofis/showroom/depo olarak kullandıkları sürece, ilgili ülkede doğrudan ticaret yapmayacaklar ise (negatif) faturalarını TR'deki şirketleri üzerinden kesebilirler.

2

Tanıtım ve Pazarlama

İcra Kurulu, bir TTM bünyesindeki sektörel temsildir. İcra Kurulu, TTM içerisinde yer alan şirketlerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu temsilciler, sektör çalışanları ile birlikte sektörün pazarlanmasına ilişkin çalışmalar yaparlar.

Türk Ticaret Merkezi Desteği Mevzuat Değişiklikleri

01

MEVZUAT // 2010/6 Sayılı Tebliğe İlişkin Genelge Değişikliği Hk.

Bilindiği üzere, 2010/6 Sayılı “Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında Şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyeleri tarafından yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine (TTM) ilişkin giderler desteklenmektedir.

Bu bağlamda, Ekonomi Bakanlığı’ndan aldığımız 10.05.2018 tarihli yazıda; “2010/6 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi” nin değişiklik ve ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılarak; Bakanlıklarının 21/03/2018 tarihli onayı ile bahse konu Tebliğe ilişkin “Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge”nin ve “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Genelge”nin yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

02

DEVLET DESTEKLERİ // 2010/6 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Genelge Değişikliği Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 11.01.2019 tarihli yazıda; 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 04.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. 2010/6 Sayılı Genelgede bahsi geçen değişiklik aşağıdaki gibidir:

Söz konusu Genelgenin 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan: “ Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması) gerekir. Faal olmadığı ya da Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklik kapsamında, Genelge’nin Ek-1 (Şirketler tarafından kira desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler), Ek-4 (Tanıtım desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) ve Ek-5 (Yurt dışı marka tescil desteği için ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler) listelerinde düzenleme yapılarak aşağıdaki iki madde Genelge eklerinden çıkarılmıştır.

Yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ya da son iki aya ilişkin KDV beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişleri ibraz edilmelidir.
Yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait başvuru tarihi itibariyle son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ibraz edilmelidir.

SAYFAYI PAYLAŞ