Yurtdışı Şirket Alımı Desteği

İhracatçı firmaların pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan yurt dışında yerleşik şirket veya marka alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık giderleri %60 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

şirket alımı

Şirket Alımı Teşvik Detayları

Oran: %60

Danışmanlık giderleri %60 oranında desteklenir.

Üst limitler

Danışmanlık giderleri için en fazla 200.000 $ teşvik alınabilir.

Süresiz

Harcamalarınız devam ettikçe teşvik almaya devam edebilirsiniz, herhangi süre kısıtlaması yoktur.

Önbaşvuru

 Ticaret Bakanlığı'na yapılacak önbaşvuru ile teşvik alıp alamayacağınızı önceden öğrenebilmektesiniz. 

Rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Tedarikçi Yetkinliği

Hizmet konusunda uzman kuruluşlardan satın alınmalıdır. Aksi takdirde önbaşvuru aşamasında başvuru reddedilmektedir.

Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

Marka Alımı ve Bölgesel Yatırımlarda Devlet Yardımları Kapsamı Genişletildi

Bugünkü (22/02/2018) Resmi Gazete'de yayımlanan "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/l)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)" ve "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile bu alanlarda sağlanan devlet yardımlarının kapsamı genişletilmektedir.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ değişikliği ile; ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirketlerin yanı sıra yurtdışında yerleşik şirkete ait marka alımında kullanılan kredi faiz giderleri 2 Milyon Dolara kadar destekleneceği belirtilmekte olup, Tebliğ detaylarına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-11.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

02

Marka Alımı ve Bölgesel Yatırımlarda Devlet Yardımları Kapsamı Genişletildi

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile de; bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında, farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanacak, ayrıca illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine yönelik birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlarda, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden faydalanılacaktır.

Şirket Alımı Teşviği

AMAÇ: Firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları yoluyla değer
zincirlerine eklemlenmelerini desteklemektir.

KAPSAM: Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği kapsamında, firmalarımızın yurt dışında
yerleşik şirket alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?
Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri
Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeler, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel
Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

BAŞVURU YERİ:
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:
Yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın alınan mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir. Satın alınan danışmanlık hizmetlerine
ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması
gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme
başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Destek Oranı Nedir?
Destek oranı şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla
200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

SAYFAYI PAYLAŞ