Sağlık Turizmi destekleri

Sağlık Turizmi Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri

Sağlık Turizmi Desteği nedir?

Türkiye sınırları içerisine hasta nakledilmesi için faaliyet gösteren sağlık kurumlarına ve sağlık turizm şirketlerine devlet tarafından sağlık turizmi destekleri verilmektedir. Bu yazıda sağlık turizmi teşvikleri hakkında genel bilgiler verilmektedir.

Devlet desteğinden yararlanabilecek sağlık turizm şirketi tanım olarak sağlık turizmi sahasında çalışmalar gerçekleştiren, en az 1 adet Türkçe dışında yabancı bir dilde hizmet sunan internet sitesine sahip olan ve uluslararası hizmet vermek için gerekli altyapıya sahip şirketlerdir. Bahse konu şirketlerin Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile ana sözleşmeleri olması ve yasal çerçeveye uygun olarak çalışmaları ön şartı aranmaktadır.

Sağlık Turizmi Proje Teşvikleri nelerdir?

Marka Tescil ve koruma desteği,
Rapor ve yurtdışı şirket alımına ilişkin danışmanlık faaliyetleri desteği,
Belgelendirme teşviki,
Tanıtım, pazarlama ile reklam teşvikleri,
Yurtdışı birimlere verilen destekler,
Danışmanlık teşviki,
Acente komisyon teşviki,
Tercümanlık çalışmaları için destek verilmesi,
Hastanın nakliyesi için sağlanan yol desteği,
Türkiye içinde yurtdışına hitaben yapılan eğitim ve tanıtım faaliyetleri için verilen teşvikler olarak sınıflandırılıyor.

TEŞVİK ORANLARI

DİĞER HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ

Sağlık Turizmi Marka Tescil Desteği

Bu başlık altında devlet tarafından yapılan teşvik faaliyetleri konusundaki genel bilgiler şunlardır:

Ürün ya da hizmet tescili konusunda firmanın yapacağı harcamalara destek olunması için müracaatta bulunan firmanın tescil işlemlerini tamamlanmalıdır. Daha sonra sağlık turizmi alanlarında çalışmaları yürüten taraflarca ‘’Tescil Desteği Başvuru Belgeleri ‘’ toplanır ve yapılması gereken müracaatlar incelemeci kuruluşa yapılır.
Bir önceki maddede bahsedilen çalışmalarda desteklenen başlıca giderler şunlardır:
İlgili ürün ve/veya hizmetin yurtdışında tescili ile ilgili marka ya da patent bürosu hizmetleri,
Danışmanlık bürosu hizmetleri
Ürün ya da hizmetlerin bahse konu ülkede bir başka şirket ya da kuruluş adına tescilinin bulunup bulunmadığı konusunda yapılması gereken zorunlu harcamalar.
Firmanın var olan tescil belgesini yenilenmesi için gereken tescil yenileme işlemleri, teşvik kapsamında değildir.
Yurtiçinde tescili yapılmış markaların yurt dışında tescil ve korunması ile ilgili harcamalar için teşvik alınmak isteniyorsa ilgili müracaatlar ‘’Marka Yurtdışı Tescil ve Koruma Desteği Başvuru Belgeleri’’ tamamlanarak ilgili kuruma yapılmalıdır.
Bahse konu müracaat kapsamında yurt içinde tescil işlemlerini tamamlamış bulunan markanın yurtdışında tescil edilmesi için gereken marka patent bürosu hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, ilgili markanın farklı bir ülkede tescil ettirip ettirilmeyeceğine ilişkin yapılması icap eden araştırma vb. zorunlu giderler için devlet teşviki sağlanmaktadır.

Sağlık Turizmi Danışmanlık Desteği

Sağlık turizmi alanında çalışma yapan firmaların devlet teşviklerinden yararlanabilmesi için ‘’Rapor/ Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri’’ ile ilgili birimlere müracaatta bulunması gereklidir. Bahse konu firma ya da şirket ön onay almadan, hiçbir şekilde herhangi bir teşvikten yararlanamaz. Bu kapsamda devlet tarafından verilen destekler şunlardır:

Pazar araştırmaları,
İlgili sektör, ülke, milletlerarası yönetmelik, veri madenciliği/ veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri yabancı şirket ya da marka üzerine fokuslanan raporların hazırlanması için harcanan giderler,
Yabancı firma/ şirket alımı danışmanlık hizmetleri desteklemesidir.
Bahse konu raporlar yayım tarihi itibariyle maksimum 2 yıllık olabilir. Bu 2 yılın başlangıcı için destek başvurusu yapılan tarih esas alınır.

Danışmanlık desteğinden yararlanabilmesi için ‘’Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Belgeleri’’ tamamlanarak müracaatta bulunulması gereklidir. Danışmanlık desteği verilmesindeki asıl amaç Uluslararası pazarlardaki ağır rekabet şartlarında yerli firmaya avantaj kazandırılmasıdır. Bu amaçla yurtdışı pazara giriş konularında alınması planlanan danışmanlık giderleri desteklenir.

Sağlık Turizmi Belgelendirme Desteği

Eğitim harcamaları,
Başvuru ve evrak inceleme harcamaları,
Belgelendirme tetkik giderleri,
Test/ Analiz harcamaları,
Belge kullanım bedelleri,
Yenileme harcamaları,
Zorunlu kayıt harcamaları,
Gözetim giderleri,
Danışmanlık harcamaları,
Yenileme harcamaları

Alınması için teşvik verilen sertifikalar şunlardır:

ISO/IEC 14000 Serileri,
JCI (Joint Comission International) Akreditasyonu,
OHSAS 18000 Serileri
TEMOS Sertifikaları,
QHA Trend Akreditasyonu,
Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS Belgesi)
Accreditation Canada,
Australian Council on Healthcare Standards International ( ACHSI)

Sağlık Turizmi Desteği Başvuru Şartları

  2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

İhracatla İlgisi

Sağlık Turizmi hizmeti ihracat amaçlı gerçekleştirilmelidir. Yurtiçine yönelik Sağlık Turizmi harcamaları desteklenmez.

Sağlık Turizmi Tanıtım, Pazarlama Desteği

Bu amaçla müracaatta bulunan firma ‘’Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Belgeleri’’nin tamamını toplayarak müracaatta bulunmalıdır. Bu maddenin içeriğinde yer alan teşviklerden yararlanılması için reklam, tanıtım ve pazarlama çalışmaları ile doğru hedef topluluğa erişimin sağlanması ve uygun bir mekan seçimi ile tanıtım mesajlarının etkili iletişim kaynaklarından yararlanılarak iletilmesi şartları bulunmaktadır. Bu amaçla teşvik alınabilmesi için desteklenmesi istenen katalog, el ilanı, broşür ya da afiş gibi basılı tanıtım malzemeleri, kullanılan görseller ile eşantiyon malzemelerinin müracaatlar sırasında teşvik belgeleri arasında sunulması şartı ile teşvik alabilir.

Bahse konu teşvik için tanımlanan süre 2 yıl olup, teşvik başlangıç süresi teşviğin kullandırılmaya başladığı ilk ay olarak hesaplanır.

Sağlık Turizmi Acente Komisyon Desteği

Sağlık turizmi kapsamı içinde Türkiye’ye uluslararası hasta yönlendirilmesi için acentelere yapılan komisyon masraflarını desteklenmesi ile ilgili sağlanan teşvikler bu kapsamda incelenir. Bahse konu desteğin alınabilmesi için bildirilen faturalarda alınan hizmetin niteliği net olarak belirtilmelidir. Bu teşvikten yararlanılabilmesi için ‘’Acente Komisyon Desteği Başvuru Belgeleri’’nin tamamı ile birlikte ilgili bölüme müracaat edilmesi gereklidir.

Sağlık Turizmi Tercümanlık Desteği

Tercümanlık hizmeti teşviğinden yararlanılabilmesi için bu konuda istihdam edilen tercümanın eğitim düzeyi, yabancı dil bilgisi ve deneyimi dikkate alınarak değerlendirilir. Eğer bu hizmeti dışarıdan istihdam edilen bir tercüman değil de firmanın elemanlarından birisi yapıyor ise bu teşvikten yararlanılamaz. Ayrıca dışarıdan istihdam edilmiş dahi olsa ilgili personele kullandırılan prim, sosyal yardımlar, fazla mesai vb. ek ödemeler için de destek verilmez.

Desteğin kullandırıldığı ilk ay başlangıç olarak hesaplanır. Verilen desteğin geçerlilik süresi 48 ay olarak sınırlandırılmıştır.

Sağlık Turizmi Hasta Nakil Yol Desteği

Bu teşvikten yararlanılması için bahse konu Genel Müdürlük ile anlaşma yapan sağlık kuruluşu ya da havayolu şirketinin ‘’Hasta Yol Desteği Başvuru Evraklarını tamamlayarak ilgili birime müracaat etmesi gereklidir.

Yol desteğinden yararlanabilmesi için hastaların ülkeye girdikten sonraki en geç 7 günlük zaman zarfında müracaatta bulunması gerekir. Bu sürenin geçirilmesi halinde yol desteğinden yararlanamaz. Destek başlangıç süresi için destekten yararlanılan ilk ay birinci ay olarak kabul edilir. Toplam tanımlanan süre 48 aydır.

Sağlık Turizmi Eğitim ve Tanıtım Teşvikler i

Bu maddenin içeriğinde desteklenen gider kalemleri şunlardır:

İlgili toplantıya katılım sağlamak isteyen yabancı davetlilerin ulaşım ve transfer harcamaları, (ekonomi sınıfı üzerinden teşvik verilir)
Düzenlenen faaliyete katılan yabancı konukların en fazla günlük 150 Amerika Birleşik Devletleri Doları değerindeki konaklama harcamaları,
Organizasyonda çalışacak tercümanın masrafları,
Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmetleri harcamaları,
Tanıtım malzemeleri, broşür ve katalog giderleri,
Yurtdışından davet edilmiş bulunan konuşmacıya ödenecek tutarlardır.
Bütün bu giderler en fazla 5 günlük organizasyonlar için desteklenir.

Münhasıran Tanıtım – Eğitim Etkinlikleri Teşviki Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu kapsamda değerlendirilen teşvikler eğitime katılacak bireylerin organizasyon kapsamındaki süreleri organizasyon öncesi bir günü ve sonrası bir günü toplam üç günü baz alır. Ödenecek teşvik tutarlarını azaltan kriterler ise ulaşım sırasında katılımcıların tek bir noktadan değil de birden fazla noktadan alınıp – teslim edilmesine göre değişir. Teşvik tutarının alınabilmesi için organizasyon belirlenmeli ve yapılacak tarihten en az bir hafta önce tüm veriler inceleme gerçekleştiren kuruma iletilmelidir.

Hasta Yol Destek Teşviki Kaç Yıl Alınır?

48 ay yani 4 yıl boyunca bu teşvikten yararlanılır. Ancak yararlanabilmek için ön şart sağlık turistinin Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde tesis tarafından hasta kaydının yapılması elzemdir. Kayıttan önce uluslararası beyan formu, hasta yol protokolü hazırlanmalıdır. Belgeler hazırlandıktan sonra protokol yapılması gereklidir.

Tercüman Destek Teşviki Kaç Yıl Geçerlidir?

Tıpkı hasta yol desteğinde olduğu gibi 4 yıl alınabilecek bir teşviktir. Ancak bu teşvikte tercümanın fazla mesaisi, primi, ikramiyesi gibi diğer ek haklarını kapsamaz. Bir tercüman aynı firmaya ait birden fazla alt işletmede görevlendirilirse teşvik alınamaz. Desteğin alınabilmesi için tercümanlık destek başvuru form ve belgelerinin hazırlanarak inceleme – denetleme yapan kuruma iletilmesi gereklidir.

Danışmanlık Desteği Kaç Yıl Süreyle Alınabilir?

Sağlık turizmi firmaları için öngörülen bir diğer teşvik te danışmanlık desteğidir. Firma danışmanlık desteği almak için gerekli formu doldurarak incelemeci kuruma iletilir. İnceleme yapan kurum danışman hakkında yeterli bilgi toplar ve dönüş yapar. Onayladığı takdirde danışmanlık teşvik süresini başlatır. Danışman destekleri dört yıl süreyle alınabilmektedir. Başvuru tarihinden önce danışman çalıştırıldıysa onu ödemez.

SAYFAYI PAYLAŞ