Rapor Desteği

2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği kapsamında Yurtdışı Müşteri Marka Pazar Raporu maliyetleri Ticaret Bakanalığı tarafından desteklenmektedir.

İhracatçı firmaların pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri %60 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Ticaret Bakanlığı Rapor Teşvik Detayları

Oran: %60

Rapor maliyeti %60 oranında desteklenir.

Üst limitler

Firmanız rapor başına en fazla 200.000 $ teşvik alabilir.

Süresiz

Harcamalarınız devam ettikçe teşvik almaya devam edebilirsiniz, herhangi süre kısıtlaması yoktur.

Önbaşvuru

 Ticaret Bakanlığı'na yapılacak önbaşvuru ile teşvik alıp alamayacağınızı önceden öğrenebilmektesiniz. 

Ticaret Bakanlığı Rapor Destek Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Tedarikçi Yetkinliği

Rapor, konusunda uzman kuruluşlardan satın alınmalıdır. Aksi takdirde önbaşvuru aşamasında başvuru reddedilmektedir.

Rapor Desteği
Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

Pazara Giriş Belgeleri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.05.2019 tarihli yazıda; 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar ve ilgili mevzuat kapsamında uluslararası alanda faaliyet gösteren laboratuvarlar gibi kurum ve kuruluşların Türkiye’de yerleşik temsilcileri tarafından firmalarımızın ürünlerine ilişkin gerçekleştirilen ve döviz üzerinden faturalandırılan test, analiz ve sertifikalandırma giderlerinin Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan istisnalar kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin Hazine Bakanlığı’ndan görüş talep edildiği ve bahse konu Bakanlık’tan gelen cevabi yazının incelenmesinden,

“-Yabancı menşeli olsalar da, Türkiye'de yerleşik belgelendirme kuruluşlarının, 32 sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in 8 inci maddesinin 19 uncu fıkrasında yer alan istisnalara dahil olmadığı ve dolayısıyla "Türkiye'de yerleşik kişi" olarak kabul edileceklerdir. 

02

Pazara Giriş Belgeleri Hk.

-13.09.2018 tarihinden önce, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları her türlü sözleşmelerde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz üzerinden ve dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekleri,

-13.09.2018-13.10.2018 tarihleri arasında, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedellerin, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği,

-13.10.2018 tarihinden sonra ise Türkiye'de yerleşik kişilerin sözleşmelerini Türk parası üzerinden yapmaları gerektiği,”

hususlarının anlaşılmış olduğu, destek ödeme başvurularının yukarıda yer alan hususlar göz önünde bulundurularak sonuçlandırılması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

Anılan talimat kapsamında 2014/8 sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamında destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için destek ödeme başvurularını yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak yapması önem arz etmektedir.

SAYFAYI PAYLAŞ