Lojistik Hizmet İhracatı Desteği

Lojistik ve Taşımacılık sektörü, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararı "Diğer Sektörler" başlığı altında destek kapsamında alınmıştır. 

Sadece teşvik kapsamına alınma başvurusu bakanlık tarafından uygun bulunan firmalar bu destekten faydalanabilir. 

hizmet ticareti döviz kazandırıcı

Ticaret Bakanlığı Lojistik ve Taşımacılık Desteği

Hangi harcamalar için destek var?

Yurtdışı Ofis Kira
Dijital Reklam Tanıtım Pazarlama
Yurtdışı Fuar ve Etkinliklere Katılım harcamaları

%50 oranında (hedef ülkelerde %70) desteklenmektedir.

Gayrimenkul Destekleri

Taşımacılık Hizmeti İhracatı Destek Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Bakanlık Teşvik Kapsamına girme

Sadece teşvik kapsamına alınmış firmalar bu destekten faydalanabilir.

Bakanlık teşvik kapsamına girmek için istenen evraklar

1. Kapsama alma başvurusu tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içerisinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin uluslararası gayrimenkul sektöründeki hizmet gelirlerinden elde edildiğini kanıtlayan yeminli mali müşavirden onaylı belge

2. Kapsama alma başvurusu tarihinden önceki son 5 (beş) yıl içerisinde işletme ve kuruluşlara uluslararası gayrimenkul sektöründe faaliyetleri kapsamında verilen en az 2 (iki) adet referans hizmete ilişkin fatura, ödeme belgesi ve sözleşme örneği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

Gayrimenkul Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 03.04.2020 tarihli yazıda: Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşlarınca incelemeci kuruluşa yapılacak destek başvurularına ve destek başvurusu kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi, belgelerin ibrazına ilişkin sürelerin; 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 34 üncü ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 29 uncu maddeleri ile düzenlenmekte olduğu, mezkur sürelerin aşılması durumunda başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Aynı yazının devamında; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle, destek başvurusunda bulunacak ya da talep edilen bilgi ve belgeleri sunacak yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının, gerekli olan belgeleri ilgili şirket/kurum/kuruluş/Ticaret Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden temin etme noktasında bir takım zorluklar yaşayabilecekleri değerlendirilmiş olup, yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesini teminen, pandemi ilanının özel ve zorunlu durum ile mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek, Döviz Kazandırıcı Hizmet desteklerine ilişkin destek başvuru süresi ya da eksik tamamlama süresi 11 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında dolan hak sahipleri için söz konusu tarihlerin (destek başvuru tarihi, eksik tamamlama tarihi) 27 Temmuz 2020 olarak uygulanması suretiyle ek süre verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

02

Gayrimenkul Hizmet Sektörleri Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca hizmet ticaretinin artırılmasına yönelik uygulanan 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca sağlık turizmi, bilişim, eğitim, bilişim, film, lojistik, yayıncılık ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde sağladıkları Bireysel katılımların, Karar madde 21 "Bireysel Katılım Desteği" kapsamında Bakanlık tarafından desteklenmekte olduğu belirtilmektedir.

2018 yılı "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi"nin güncellenmesine yönelik bir çalışma başlatılmış olup, söz konusu çalışma kapsamında sektörün konuya ilişkin öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. Aşağıda sunulan bağlantılarda, Bireysel Katılım Desteği ile ilgili bilgi ve belgeler ile 2017 yılı "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi" yer almaktadır.

Bu çerçevede, ekli dosyada yer alan "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi"nin gözden geçirilerek sektörünüze ilişkin olarak döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması bakımından söz konusu listeye eklenmesinde yarar gördüğünüz organizasyonlara ilişkin bilgilerin, https://portal.deik.org.tr/Anket/511 bağlantısı üzerinden doldurularak en geç 22 Kasım 2017 tarihi mesai bitimine kadar doldurulması beklenmektedir.

Lojistik hizmetlerine yönelik tanımlar ve destek unsurları


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca gayrimenkul sektörü hizmet ihracatı kapsamına alındı. Böylece konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler diğer kurum ve kuruluşlar desteklenecek.

Gayrimenkul sektörü de hizmet ihracatı kapsamına alındı. Türkiye'deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılar da devlet desteği alacak. Konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarda her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar destekten yararlanabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca yıllık 3.6 milyon liraya kadar kira, 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği verilecek. Hizmet İhracatı Destek Program Paketi kapsamında devlet desteğinden yararlanacak sektörlerin sayısı artırıldı, yeni destek unsurları tanımlandı. Konaklama, ulaşım giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Sağlık turizmi, film, eğitim sektörlerine ek olarak "kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmet sektörleri" destek kapsamına dahil edildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla gayrimenkul sektörü de hizmet ihracatı kapsamına alındı. Türkiye'deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılar devlet desteği alacak. Karara göre, konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarda her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar destekten yararlanabilecek. Ticaret Bakanlığı'nca yıllık 3.6 milyon liraya kadar kira, 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği verilecek. Yeşil hizmetler alanındaki ihracat da ilk defa 'hizmet ihracatı destekleri' kapsamına girdi.

Hizmet İhracatı Destek Program Paketi kapsamında devlet desteğinden yararlanacak sektörlerin sayısı artırıldı, yeni destek unsurları tanımlandı. Konaklama, ulaşım giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Sağlık turizmi, film, eğitim sektörlerine ek olarak 'kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmet sektörleri' destek kapsamına dahil edildi. İlk defa destek kapsamına alınan gayrimenkul, fuarcılık, yeşil hizmetler, spor turizmi ve diğer hizmetler sektörlerine önceki dönemde uygulama tecrübesi olan destek unsurlarına ek olarak ilk defa yürürlüğe alınan, sektörlere özgü şekilde tasarlanan desteklerden yararlanmaları sağlanacak.GAYRİMENKUL HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI
Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye’de yerleşik şirketler faydalanabilir.

Temel Bilgi Belgeler
1. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe
2. Şirketlerde kuruluşu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
3. İmza sirküleri
4. Taahhütname (EK-2A)*
5. Beyanname (EK-2B)*
6. Hizmet İhracatçıları Birliği üyeliğine ilişkin belge
Verilecek Destekler
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ
DESTEK ADI KAPSAM KONU LİMİT VE ORAN
1. Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği


SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt içinde tescilli ürün/marka/hizmet/patent/fikri mülkiyet haklarınızın yurt dışında tescil,akreditasyon, yenilenme ve korunması
· Marka/patent/tescil bürosu hizmet giderleri
· Araştırma ve incelemeye yönelik zorunlu giderler

· Tescil ve korunmasına ilişkin hukuki giderler%50 oranında
maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.

(Korunma %50 yıllık 100.000 TL limitinde)Hedef ve uzak ülkelerde +%10

2. Belgelendirme desteğiSBT: Faaliyet bitiş (belge) tarihinden itibaren 6 ay

Bakanlık tarafından belirlenen belge/sertifika/akreditasyon ile bunlara ait test işlemlerine ilişkin giderler
· Alım ve yenileme giderleri
· Müracaat,doküman inceleme giderleri

· Tetkik giderleri

· Belge kullanım ücretleri

· Zorunlu kayıt ücretleri

· Gözetim giderleri

· Yenileme giderleri

· Test analiz giderleri%50 oranında
maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.

3. Yurt dışı birim desteği


SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Şirketlerin yurt dışı birimlerinin açılması ve işletilmesine ilişkin giderler · Paylaşımlı ofis veya bireysel ofis brüt kira
· Komisyon

· BelgelendirmeHedef ve uzak ülkelerde +%10

% 50 oranında
maksimum

yıllık birim başına 720.000 TL limitinde.

Max.5 birim.

Her ülkede 5’er yıl

4.Reklam tanıtım ve pazarlama desteği


SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Hizmet sektörü etkinlikleri veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetler kapsamında yurt yönelik reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri


Şirketin yurt dışına yönelik hizmetlerinin ve hizmet alanlarının genel amaçlı tanıtılmasına ilişkin EK listede yer alan reklam,tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
(EK Pazarlama Listesine bakınız.)

Her bir şirket başına %50 oranında
maksimum

yıllık 1.800.000 TL limitinde.Max 5 yıl.

Hedef ve uzak ülkelerde +%105. Yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminer bireysel/milli katılım desteği


SBT: Faaliyet bitişinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gerçekleşen hizmet sektörü etkinliklerine ve münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik Bakanlıkça uygun görülen yurt dışı kongre,fuar,konferans,seminerlere katılım giderleri


· Bireysel katılım alan kirası
· Stant giderleri

· 2 kişi ulaşım ekonomi sınfıı gidiş-dönüşHedef ve uzak ülkelerde +%10Etkinlik listede yer almıyorsa en geç 1 ay önce listeye ekleme talebinde bulunulmalıdır.

Her bir etkinlik başına %50-%60 oranında
maksimum

300.000 TL limitinde.

6. Ürün yerleştirme desteği
SBT: Ödeme tarihinden itibaren 6 ay

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin desteklenmesi · Ürün yerleştirme giderleri
(Yurt dışında gösterim)

%50 oranında
maksimum

yıllık 600.000 TL limitinde.Max 5 yıl.

SAYFAYI PAYLAŞ