Kırsal Turizm Destekleri

SORULAR ve CEVAPLAR

Kırsal Turizm Destekleri iki farklı kurum: TKDK ve KKYDP tarafından veriliyor.

Bazı illerde bu teşvikler Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından veriliyor. Bu teşviklerin mali kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  ortak finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu teşvik, TKDK'nin yaptığı çağrılar sonucunda yapılan proje başvuruları için geri ödemesiz olarak hibe şeklinde kullandırılmaktadır. 

IPARD kapsamı dışında kalan illlerde ise teşvikler  Tarım ve Orman Bakanlığının KKYDP (Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı) çerçevesinde veriliyor.

Teşvik başvuruları TKDK tarafından yapılan çağrıyı takip eden 3 ay içerisinde yapılıyor. Bu 3 ay dışında başvuru yapma imkanı bulunmuyor. TKDK 1-2 yılda bir başvurular için çağrı yapıyor. Bu çağrıları takip etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde TKDK tarafından yeni bir çağrı yapılması bekleniyor. Ipard Proje Çağrısı Alarmı formumuzu doldurmanız halinde eposta veya SMS yoluyla çağrı yapıldığında sizlere bilgilendirme yapılacaktır. 

TKDK İLLERİ:
Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

Yatırım yapmak istediğiniz il TKDK illeri arasında değilse, turizm teşviğini KKYDP kapsamında alabilirsiniz.

Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerindeki yatırımlar için projenizin toplam bütçesinin %65’i kadar teşvik alabilirsiniz. Geri kalan illerde ise bu oran %55 olarak uygulanıyor.

Ayrıca projeniz kapsamında yaptığınız tüm satın almalar KDV’den muaf tutulmaktadır.

Alabileceğiniz toplam teşvik tutarı 330.000 Euro’yu geçemez.

*Bu tutar ve oranlar geçmiş çağrılara aittir. Birkaç ay sonra açılacak çağrının detayları henüz açıklanmadı. Yeni çağrıda küçük değişiklikler olabilir. 

• Yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır. Kentsel alanlardaki yatırımlar desteklenmez. Kırsal alanların nereler olduğunu bu linkten ulaşabileceğiniz excel dosyasında bulabilirsiniz. Kırsal Alan Listesi (5.6 MB)

• Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca belgelendirilmiş olmalıdır. İnşaat tamamlandığında son teşvik ödemesini alabilmeniz için ilgili belgeyi almış olmanız gerekmektedir.

• Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi minimum 25 oda olmalıdır. 25 odadan daha az kapasiteye sahip yatırımlar desteklenmez. 

En sık yaşanan sorun belediyelerden alınacak yapı ruhsatı çerçevesinde çıkmaktadır. Belediyelerin yapı izni vermediği yatırım için teşvik alınamaz. Belediyelerden alınacak “yapı ruhsatına gerek yoktur” belgesi sunulması halinde de teşvik başvurusu yapılabilir.

Bir diğer sorun ise zaman... Yukarıda belirttiğimiz gibi çağrı yapıldığında ortalama 3 ay içerisinde tüm projenin hazırlanması ve eksiksiz olarak TKDK proje başvurusunun tamamlanması gerekiyor. Çoğu zaman başvuru sahiplerinin bu kadar kısa süre içerisinde tüm hazırlıkları yapabilmesi imkansız oluyor. Zira, mimari teknik projelerden tutun ruhsatlar izinler herbir kalem için tedarikçilerden alınacak teklifler gibi birçok hazırlığın bu kısıtlı sürede tamamlanması gerekiyor. Başvuru sahibinin projesinin detaylarına karar vermesi bile belirli bir süre alıyor.

Bu nedenle, projeniz basitse veya ön hazırlığınız var ise büyük bir avantaj elde ediyorsunuz. Aksi takdirde çok uğraşıp basit eksikler yüzünden başvuru ilk evrak kontolü aşamasında reddediliyor ve büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.  Başvuru Yol Haritasını görüntülemek için tıklayınız.

Önce projenin yarısını kendi imkanlarınızla tamamlıyorsunuz. Bu harcamalarınızı ispat eden Ödeme Talep Paketi hazırlayarak TKDK İl Koordinatörlüğüne sunuyorsunuz. Teşvik, Ödeme Talep Paketinin tesliminden sonra en fazla 6 ay içinde ödenir. Bu süreç projenin diğer yarısı için de aynı şekilde uygulanır.

2020 yılı sonunda avans imkanı da getirildi. İlgili TKDK duyurusu için tıklayınız.

Bilgi talep formunu doldurmanız halinde, teşvik uzmanımız sizi arayarak sorularınızı cevaplayacaktır. Bilgi talep formu

Önümüzdeki 6 ay içerisinde yeni bir çağrı yapılması bekleniyor. Ipard Proje Çağrısı Alarmı formumuzu doldurmanız halinde eposta veya SMS yoluyla çağrı yapıldığında sizlere bilgilendirme yapılacaktır. 

Proje Çağrı Alarmı

Bilgi talep formunu doldurmanız halinde, teşvik uzmanımız sizi arayarak sorularınızı cevaplayacaktır.

Turizm Teşvikleri 2021

Turizm sektörüne sağlanan tüm teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için, 2634 sayılı Kanun uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığından, Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletmesi
Belgesi alınması zorunludur.
• Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir. 

Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri
korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan edilen bölgeleri ifade etmektedir.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan edilen turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümleri ifade etmektedir.

•Kültür ve Turizm Koruma Bölgeleri ve Turizm Merkezlerindeki araziler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca,
bedeli karşılığında yerli veya yabancı turizm yatırımcılarına tahsis edilebilir.

• Yatırımcılar, toplam yatırım bedelinin yüzde 5’ioranında kesin ve süresiz teminat mektubunu Bakanlığa
sunarak, ön izin tahsisi talebinde bulunabilirler.

• Yıllık ön izin bedeli, toplam yatırım maliyetinin binde 1’idir.

• Kültür ve Turizm Bakanlığınca kesin tahsisi yapılan taşınmazların ilk yıl kullanım bedeli, toplam yatırım
maliyetinin binde 5’idir. (Termal ve kış turizmi tesislerinde binde 2,5)
• Tesisin işletmeye açılmasından sonra toplam yıllık işletme hasılatı üzerinden Hazinece yüzde 1 oranında
Hazine payı alınır. (Termal ve kış turizmi tesislerinde binde 5)
• Turizm yatırımına tahsis edilen taşınmaz orman arazisi üzerinde ise, bir defaya mahsus olmak üzere, proje
toplam bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde 3’ü, Orman Geliri olarak Hazineye ödenir.

EKO TURİZM ve AGRO TURİZM

 Proje Örnekleri

SAYFAYI PAYLAŞ