Soğuk Hava Deposu Teşvik

SORULAR ve CEVAPLAR

Soğuk Hava Deposu Destekleri iki farklı kurum: TKDK ve KKYDP tarafından veriliyor.

Bazı illerde bu teşvikler Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından veriliyor. Bu teşviklerin mali kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  ortak finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu teşvik, TKDK'nin yaptığı çağrılar sonucunda yapılan proje başvuruları için geri ödemesiz olarak hibe şeklinde kullandırılmaktadır. 

IPARD kapsamı dışında kalan illlerde ise teşvikler  Tarım ve Orman Bakanlığının KKYDP (Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı) çerçevesinde veriliyor.

Teşvik başvuruları TKDK  tarafından yapılan çağrıyı takip eden 3 ay içerisinde yapılıyor. Bu 3 ay dışında başvuru yapma imkanı bulunmuyor. Her yıl başvurular için çağrı yapıyor. Bu çağrıları takip etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki 3 ay içerisinde yeni bir çağrı yapılması bekleniyor. Proje Çağrısı Alarmı formumuzu doldurmanız halinde çağrı yapıldığında eposta veya SMS yoluyla sizlere bilgilendirme yapılacaktır. 

KKYDP başvurularını ise her yılın sonunda yayınlanacak olan Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberi ile detayların açıklanmasını takip eden 3 ay içerisinde yapılıyor. Proje Çağrısı Alarmı formumuzu doldurmanız halinde  çağrı yapıldığında eposta veya SMS yoluyla sizlere bilgilendirme yapılacaktır.

TKDK sadece aşağıdaki illerde uygulanabiliyor:
Afyonkarahisar-Amasya-Balıkesir-Çorum-Diyarbakır-Erzurum-Hatay-Isparta-Kahramanmaraş-Kars-Konya-Malatya-Ordu-Samsun-Sivas-Şanlıurfa-Tokat-Trabzon-Van-Yozgat-Ağrı-Aksaray-Ankara-Ardahan-Aydın-Burdur-Bursa-Çanakkale-Çankırı-Denizli-Elazığ-Erzincan-Giresun–Karaman-Kastamonu-Kütahya-Manisa-Mardin-Mersin-Muş-Nevşehir Uşak

KKYDP Projeleri ise 81 ilde birden uygulanıyor:
Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan. Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

Toplam yatırım tutarının %50'sini hibe olarak alabiliyorsunuz. Ancak toplam yatırım tutarınız aşağıdaki üst limitleri geçiyorsa, üst limitleri geçen kısım için teşvik alamazsanız. Örneğin, yeni tesis yatırım tutarınız 5.000.000 TL ise sadece 3.000.000 TL'lik kısmın %50'si oranında, yani en fazla 1.500.000 TL'lik hibe alabilirsiniz.

Hibeye esas proje toplam yatırım tutarları : (KDV Hariç)

YENİ TESİS : 3.000.000 TL
KISMEN YAPILMIŞ (TAMAMLAMA) : 2.000.000 TL
KAPASİTE ARTIRIMI : 1.500.000 TL
TEKNOLOJİ YENİLEME VE MODERNİZASYON : 1.500.000 TL
Hibeye esas proje tutarının alt limiti : 250.000.- TL.

Gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişilik olarak Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Yukarıda belirttiğimiz gibi çağrı yapıldığında ortalama 3 ay içerisinde tüm projenin hazırlanması ve eksiksiz olarak proje başvurusunun tamamlanması gerekiyor. Çoğu zaman başvuru sahiplerinin bu kadar kısa süre içerisinde tüm hazırlıkları yapabilmesi imkansız oluyor. Zira, mimari teknik projelerden tutun ruhsatlar izinler herbir kalem için tedarikçilerden alınacak teklifler gibi birçok hazırlığın bu kısıtlı sürede tamamlanması gerekiyor. Başvuru sahibinin projesinin detaylarına karar vermesi bile belirli bir süre alıyor.

Bu nedenle, projeniz basitse veya ön hazırlığınız var ise büyük bir avantaj elde ediyorsunuz. Aksi takdirde çok uğraşıp basit eksikler yüzünden başvuru ilk evrak kontolü aşamasında reddediliyor ve büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.  Başvuru Yol Haritasını görüntülemek için tıklayınız.

Genel Değerlendirme Cetvelini görüntülemek için tıklayınız.

 Projeler yasal izinlerin alınabilmesi koşuluyla her yerde gerçekleştirilebilecektir. Ancak, il, ilçe merkezi ve mahalle, kırsal alan ayrımına göre puan alınabilecektir.

Yeni ve tamamlama yatırımları konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması ve/veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden başvuru sahibi adına proje başvuru tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

Hazine, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesinde yapılacak yatırımlar için arsa tahsis/irtifak belgesi bu kurum/kuruluşların bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması veya gerçek ve tüzel kişilerden proje kabul tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütname de başvuru ekinde sunulmalıdır.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Belediye, İl Özel İdaresi, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Ticaret Odası veya Sanayi Odası'ndan kiralanan yerler için başvuru sahibi adına güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren en az yedi yıllığına tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ya da Küçük İhtisas Sanayi Sitesinden tahsis/irtifak belgesinin bağlı oldukları mevzuata göre alınacak tahsis/irtifak belgesinin başvuru ekinde sunulması gerekmektedir.


İnşaat Yapım Giderleri ile Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri desteklenebilir.

Bilgi talep formunu doldurmanız halinde teşvik uzmanımız size dönüş yaparak sorularınızı cevaplayacaktır. Bilgi talep formu.

Proje Çağrısı Alarmı formumuzu doldurmanız halinde çağrı yapıldığında eposta veya SMS yoluyla sizlere bilgilendirme yapılacaktır. 

PROJE ÇAĞRI ALARMI

Bilgi talep formunu doldurmanız halinde, teşvik uzmanımız sizi arayarak sorularınızı cevaplayacaktır.

IPARD PROGRAMI

IPARD PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

IPARD Nedir?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. 

IPARD Programının Amacı Nedir?

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD Programının Kapsamı Nedir?

Programın uygulandığı illerde süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işleme ve
pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işleme ve pazarlanmasının ve su ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi adı altında genel olarak 'üreticilerin desteklenmesi' kapsamı altındadır.

IPARD Programının Hedefleri Nelerdir?

-Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması
-Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,
-Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılması gibi hedefleri bulunmaktadır. 

IPARD Programına Örnek Projeler Nelerdir?

-Üretici Gruplarının Kurulmasının Desteklenmesi
-Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar 

IPARD Programının Mali Kaynağı

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde
gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Tarım Bakanlığı Soğuk Hava Deposu Destekleri

SOĞUK HAVA DEPOSU TKDK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.Amacı; ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektir. Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanan ve %50 ile %65 arasında değişen mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanıyla oluşturulan IPARD
Programı Fonudur. “Kamu Katkısı” olarak adlandırılan bu destek, program çerçevesinde
gerçekleşmiş yatırımlar için
geri ödemesiz olarak kullandırılmaktadır. 

Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın, Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında hazırlanan IPARD Programı’nın uygulanmasından sorumlu olan TKDK, Avrupa Birliği Komisyonu’nun gerçekleştirdiği akreditasyon ve yetki devri sürecini 30 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başarı ile tamamlamış ve IPARD desteklerini kullandırmaya başlamıştır.

SAYFAYI PAYLAŞ