Hizmet Ticareti Desteği

Destek, 2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında yürütülmektedir. Yurtdışına hizmet ihracatı yapan veya yapmak isteyen firmaların aşağıdaki harcamaları Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.


hizmet ticareti döviz kazandırıcı

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Tebliği

Hizmet İhracatı Destek Başvuru Şartları

1

Firma Nevi?

Şahıs şirketleri teşvikten faydanalamaz. Sadece Limited ve Anonim Şirketlerin başvuruları kabul edilir.

2

Harcamaya Özgü Koşullar

Herbir harcamaya ilişkin farklı mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Destekleri Güncel Mevzuat Değişiklikleri

01

Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 03.04.2020 tarihli yazıda: Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşlarınca incelemeci kuruluşa yapılacak destek başvurularına ve destek başvurusu kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi, belgelerin ibrazına ilişkin sürelerin; 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 34 üncü ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 29 uncu maddeleri ile düzenlenmekte olduğu, mezkur sürelerin aşılması durumunda başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Aynı yazının devamında; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle, destek başvurusunda bulunacak ya da talep edilen bilgi ve belgeleri sunacak yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının, gerekli olan belgeleri ilgili şirket/kurum/kuruluş/Ticaret Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden temin etme noktasında bir takım zorluklar yaşayabilecekleri değerlendirilmiş olup, yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesini teminen, pandemi ilanının özel ve zorunlu durum ile mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek, Döviz Kazandırıcı Hizmet desteklerine ilişkin destek başvuru süresi ya da eksik tamamlama süresi 11 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında dolan hak sahipleri için söz konusu tarihlerin (destek başvuru tarihi, eksik tamamlama tarihi) 27 Temmuz 2020 olarak uygulanması suretiyle ek süre verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

02

Hizmet Sektörleri Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca hizmet ticaretinin artırılmasına yönelik uygulanan 2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca sağlık turizmi, bilişim, eğitim, bilişim, film, lojistik, yayıncılık ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde sağladıkları Bireysel katılımların, Karar madde 21 "Bireysel Katılım Desteği" kapsamında Bakanlık tarafından desteklenmekte olduğu belirtilmektedir.

2018 yılı "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi"nin güncellenmesine yönelik bir çalışma başlatılmış olup, söz konusu çalışma kapsamında sektörün konuya ilişkin öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. Aşağıda sunulan bağlantılarda, Bireysel Katılım Desteği ile ilgili bilgi ve belgeler ile 2017 yılı "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi" yer almaktadır.

Bu çerçevede, ekli dosyada yer alan "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi"nin gözden geçirilerek sektörünüze ilişkin olarak döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması bakımından söz konusu listeye eklenmesinde yarar gördüğünüz organizasyonlara ilişkin bilgilerin, https://portal.deik.org.tr/Anket/511 bağlantısı üzerinden doldurularak en geç 22 Kasım 2017 tarihi mesai bitimine kadar doldurulması beklenmektedir.

SAYFAYI PAYLAŞ