İhracat Destekleri Danışmanlığı

2004'den beri İstanbul ve İzmir ofislerimizde ihracat destekleri konusunda danışmanlık ve dosya takibi hizmetleri sunmaktayız.

İhracat Destekleri Danışmanlığı

Hangi harcamanız için ihracat desteği istiyorsunuz?

Lütfen tek kelimeyle harcamanızı arama bölümüne yazın ve ilgili teşviğe tıklayın.

Desteklenen Harcamalar*İlgili Teşvik
Yurtdışındaki tüm tanıtım ve reklam harcamalarınız desteklenir.
Yurtdışı Reklam Tanıtım Desteği
Yurtdışında açtığınız ofis depo mağaza gibi birimlerin kira giderleri desteklenir.Yurtdışı Kira Desteği
Tasarım personeli ücretleri, yazılım ve donanım harcamalarınız desteklenir.
Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği
Makine, Ekipman, Donanım, Yazılım, Eğitim, Danışmanlık, Sertifikasyon, Test/Analiz harcamalarınız desteklenir. Küresel Tedarik Zinciri Proje Desteği
KTZ ve Tasarım destekleri kapsamında yazılım harcamalarınız desteklenir.
KTZ / Tasarım Desteği
Fuar stand alanı ve stand yapım masraflarınız KOSGEB tarafından desteklenir.
Yurtiçi Fuar Desteği
Müşteri ve fuar ziyaretleriniz için uçak bileti, otel ve araç kiralama masraflarınız desteklenir.
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği
Belgelendirme, Sertifikasyon, Test/Analiz, Pazara giriş belgeleri harcamalarınız desteklenir.
Pazara Giriş Belgelendirme Desteği
Yurtdışı Fuar katılım, stand masraflarınız Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir.
Yurtdışı Fuar Desteği 
Yurtdışı marka tescil harcamalarınız desteklenir.
Yurtdışı Marka Desteği
TTM'lerdeki Tanıtım, Ofis, Depo Kira harcamalarınız desteklenir.
Türk Ticaret Merkezleri Desteği
Stand alanı ve stand yapım masraflarınız Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir.
Yurtiçi Fuar Desteği
Yeni personel ücretleri KOSGEB tarafından desteklenir.
Nitelikli İstihdam Desteği
Personel ücretleri, Makine, teçhizat ve kalıp, hammadde ve malzeme, Yazılım ve hizmet alımları KOSGEB tarafından desteklenir.
İşbirliği Destek Programı
15 Farklı harcama kalemi Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenir.
Markalaşma ve Turquality Destekleri
Teşhir Standları/soğutucular ve benzeri ürün teşhir standı masraflarınız desteklenir.
Yurtdışı Teşhir Standı Desteği
Yurtdışı ofis mağaza depo gibi birimlerin mortgage faiz giderleri desteklenir.
Yurtdışı Mortgage ve Faiz Desteği
Şirket veya marka alımına yönelik danışmanlık harcamaları desteklenir.
Yurtdışı Şirket/Marka Alımı Desteği
KOSGEB tarafından dönemsel olarak açılan KobiGel vb programlar kapsamındaki harcamalarınız desteklenir.
Kosgeb Proje Destekleri
Yazılım, Bilişim, Eğitim, Sağlık, Lojistik, Film sektörlerinin yurtdışı pazarlama harcamaları desteklenir.
Yurtdışı Hizmet Ticareti Desteği
Yurtdışında kiralanan raf ve reyon kira bedelleri desteklenir.
Yurtdışı Raf Reyon
Desteği
Sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor harcamaları desteklenir.
Rapor Satın Alma Desteği
Şirketinizin hangi teşviklerden ne oranda faydalanabileceğini analiz ediyoruz.
Teşvik Potansiyeli Analizi
İhracata yeni başlayan firmalara yurtdışı fuarlarda mini deskler kiralıyoruz.
Yurtdışı Mini Stand Organizasyonları
İhracata yeni başlayan firmalara yurtdışı fuarlarda mini deskler kiralıyoruz.
Yurtdışı Mini Stand Organizasyonları
Eelektronik ihracata yönelik harcamalar
E-İhracat Desteği

Neden İhracat Destek Danışmanlık Hizmetleri?


Herşeyden önce ihracata yönelik her bir harcama için ayrı bir teşvik mevzuatı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin yurtiçindeki uluslararası bir fuara katılım için yayınlanan yurtiçi fuar teşviği mevzuatı ile yurtdışına yönelik fuar desteği mevzuatı birbirinden tamamen farklıdır. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat destekleri ile KOSGEB ihracat destekleri arasındaki mevzuat tamamen farklılık göstermektedir. İhracat destekleri danışmanlık hizmetlerimizi verirken her bir ihracat hibe destekleri mevzuatında uzmanlaşmış personelimizle yürütmek konusunda azami özeni göstermekteyiz.

Teşvik danışmanlık hizmetlerimizin diğer bir yönü ise faaliyet öncesi hazırlık aşamasına verdiğimiz önemdir. Genellikle ihracatçı şirketler önce harcamaları ve faaliyeti yapıp ardından teşvik ayrıntıları ile uğraşma eğilimindedir. İhracat destek sürecinde yapılan en büyük hata budur. Çünkü, sözleşmeler, faturalar, ödemeler gibi ihracat teşvik dosyasında yer alması gereken çoğu evrak geri alınamaz veya düzeltilemez biçimde çoktan düzenlenmiştir. Bu aşamadan sonra ister firma personeli olsun isterse herhangi bir ihracat teşvikleri danışmanlık firması, bu evrakları düzeltmek imkansız hale gelmektedir.

Sonuç olarak teşvik başvurusu ya devlet tarafından reddedilecek ya da teşvik tutarı eksik verilecektir. Oysa faaliyetler ve harcamalar yapılmadan önce destek başvurusu gereklilikleri düşünülerek adımlar atılmış olsa, hibe devlet teşvikleri almak hem ihracatçı firma için hem de firmaya teşvik danışmanlık hizmeti veren danışmanlık şirketi için çok daha kolay yürütülecek ve ister KOSGEB ister Ticaret Bakanlığı’ndan eksiksiz hibe destek almak mümkün olacaktır. 

Son olarak, ihracat destekleri mevzuatında sürekli değişiklikler olduğu unutulmamalıdır. Mevcut teşviklerde mevzuat değişiklikleri olduğu gibi Ticaret Bakanlığı tarafından yeni tür harcamalar için yeni ihracat devlet destekleri de oluşturulmaktadır. Bu tür değişiklikler ve yeniliklerden haberdar olabilmeniz, şirketinizin harcamaları arasında yeni teşvikler kapsamına girenler olup olmadığını kontrol etmek, sizleri bilgilendirmek sözleşmemiz kapsamındaki görevlerimizden birisidir. Ayrıca, her zaman almakta olduğunuz bir teşviği engelleyebilecek nitelikte mevzuat değişiklikleri konusunda sizleri bilgilendirmek ve gerekli önlemleri almanızı sağlamak da bir diğer görevimizdir. Özellikle Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri çok sık değişmekte ve güncellenmektedir.

İhracat destekleri danışmanlığı hizmetlerimiz, ihracatçı müşterilerimize “uzmanlık” kadar maliyet avantajı da sağlamaktadır. Çoğu ihracatçı firmanın ihracat teşvikleri konusunda ileri düzeyde uzmanlığa sahip bir personeli istihdam etme lüksü bulunmamaktadır. Zira ihracat destekleri işlemleri herhangi bir personelin tam zamanını alacak düzeyde uzun bir mesai gerektirmemektedir. İhracata yönelik devlet destekleri danışmanlığını, müşterilerimizin personel maliyetinden çok daha düşük düzeylerde sunmaya gayret göstermekteyiz. 

İhracat Teşvik Danışmanlığı


Ülkemizde, İhracat destekleri danışmanlık ücretleri tüm dünyada danışmanlık sektörünce kabul gören %10'luk orana göre belirlenmektedir.  Firmaların ihracat desteği potansiyeline bağlı olarak bu oran küçük farklarla artabilir veya azalabilir.

Çözümü şirket içinde mi halletmeli? Yoksa dışarıdan danışmanlık hizmeti mi almalı?

Deneyimlerimize dayanarak belirtmeliyiz ki, ihracat devlet destekleri konusunda uzmanlığı olmayan kişilerce hazırlanan ihracat destekleri başvuru dosyalarının ciddi bir kısmı ihracatçı Birlikleri veya KOSGEB tarafından reddedilmektedir. Bir diğer kısmı ise potansiyel teşvik tutarı ile değil dosyadaki hatalar nedeniyle büyük kesintiye uğratılarak düşük tutarlarda eksik teşviklerle sonuçlanmaktadır. 

Bir şirket, orta ve uzun vadede, bu firelerin %10'un altında kalacağından eminse, ihracat destekleri danışmanlık hizmeti alma konusunda tereddüt etmesi anlaşılabilir. Yine de şirket içinde (in-house) üretilebilecek çözüm sıfır maliyetli olmayacaktır: Bu iş için de bir personel ayrılması, o personelin asli işlerinin arasında bu işle de uğraşması gerekecektir.

İlgili personel eğer bu konuda uzman değilse, kendi çabası ile zaman içerisinde elbette bir danışmanlık şirketi düzeyinde uzmanlıkla ihracat destekleri hizmeti verebilir. Ancak bu deneyimi kazanmak için orta ve uzun vadede %10'un üzerinde fire vereceği bize göre neredeyse kesindir. Bu fireyi kabullenseniz dahi, personelinizin işten ayrılması halinde ona yatırımınız da onunla birlikte elinizden gidecektir.

Kota Danışmanlık olarak müşterilerimize sadece zaman ve emek değil, deneyimlerimizi de sunduğumuzu, işlerimizi sıfır fire ile yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Bir diğer konu ise, mevzuat takibidir. İlgili personelin sadece mevcut mevzuat çerçevesinde teşvik başvurularını yapması yeterli olamayacaktır. Yeni teşvik türlerini başvuru sürelerini ve ön koşullarını dikkate alarak sürekli takip etmesi gerekmektedir. Ayrıca, mevcut teşvik mevzuatındaki değişiklikleri de takip etmeli, bu değişikliklerin hak kayıplarına neden olmaması için gerekli önemli alması gerekmektedir.

Ayrıca, şirketlerin kendi uzmanlıkları olan üretim, pazarlama ve benzeri asli işleri yerine teşvikler konusunda zaman ve mesai harcamasının orta ve uzun vadede daha karlı ve sürdürülebilir olamayacağı inancındayız. 

Özetle, bizce şirketlerin önündeki seçenekler şunlar:

Kısa vadede, bir veya iki teşvik başvurusu için danışmanlık hizmeti almadan teşvik almak riskli de olsa mümkündür. Ancak;

1. Teşviklerde süreklilik,
2. Kurumsal yapınızın içinde devletin ihracat destekleri de yer alsın,
3. Fire vermeden ihracat desteği almak
4. Her yıl düzenli teşvik geliri elde etmek

istiyorsanız bunun için ya bir teşvik uzmanı istihdam etmelisiniz ya fire vererek de olsa bir personelinizi yetiştirmelisiniz ya da bir danışmanlık şirketi ile çalışmalısınız.

Yukarıda saydığımız nedenlerle orta ve uzun vadede hem en düşük maliyetli hem uzun vadede sürdürülebilir, hem de kurumsallaşmaya destek olabilecek seçeneğin bir danışmanlık şirketi ile çalışmak olduğunu düşünüyoruz.

İhracat Destek Danışmanlığı

Yeni Destekler ve Mevzuat Değişikliklerinden haberdar olmak için bültenimize kaydolun.

KOSGEB İhracat Destekleri konusunda son dönemde çok önemli adımlar attı. KOBİGEL Destek Programı kadar KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı gibi yeni ve geniş kapsamlı hibe ihracat teşvikleri ile ihracatçı olmayan firmaları ihracat destekleri ile tanıştırmak ve  ihracat yapar hale getirmeyi hedefledi. Bu çerçevede proje bazlı KOSGEB İhracat teşvikleri danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyoruz. 

Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri ise 1990'lı yıllarında ortalarından itibaren yürürlüğe sokulmuş ve giderek genişleyen ve detaylandırılan ihracat destekleri teşvik programları ile büyümeye devam etmektedir. Uluslararası ihraç pazarlarındaki gelişmeler ve küresel ekonomilerin tüm ülkeleri dönüşmeye zorlayan yenilikleri takip ederek Ticaret Bakanlığı ihracat teşvikleri güncellenmektedir.

Ticaret Bakanlığı Destekler Sayfası

İstanbul Ofis

Cihangir mah. Oba sok. Oba apt. No:2 Daire 15 Beyoğlu İSTANBUL

İletişim:

Email: info@kotadanismanlik.com
Phone: +90 - 530  - 972 97 34
Fax: +90 - 212 - 463 00 46

Mesaj Gönder
İzmir Ofis

Atatürk Cad. No:398 Dalyan Gümrük İş Merkezi Kat:3 D:330 Alsancak İZMİR

İletişim:

Email: zuhaly@kotadanismanlik.com
Phone: +90 - 553 - 251 72 42
Fax: +90  - 232 - 463 66 03

MESAJ GÖNDER
SAYFAYI PAYLAŞ